เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น SYSMED/Mobility

    • OC-S100.jpg
      เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ SYSMED (ซิสเมด) รุ่น OC-S100 เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ในรุ่น S100 สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-10 ลิตรต่อนาที ความบริ...


Visitors: 94,572