เครื่องผลิตออกซิเจน 8 และ 10 ลิตร

    • เครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ NEPTUNE รุ่น 8 ลิตร
      เครื่องผลิตออกซิเจน 8 และ 10 ลิตร รุ่น 8 ลิตร ( HG8) รุ่น 10 ลิตร ( HG10 ) เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ในรุ่น 8 ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิ...


Visitors: 94,572