เครื่องผลิตออกซิเจน 8 และ 10 ลิตร

 • เครื่องผลิตออกซิเจน 8 และ 10 ลิตร

   รุ่น 8 ลิตร ( HG8)

   รุ่น 10 ลิตร ( HG10 )


   

  เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง

  • ในรุ่น 8 ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-8 ลิตรต่อนาที
  • ในรุ่น 10 ลิตร สามารถปรับอัตราการไหลได้ 1-10 ลิตรต่อนาที

   

  • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน มากกว่า 90%
  • สามารถพ่นละอองยาได้ 
  • แบบใช้ไฟบ้าน, น้ำหนัก 25 กิโลกรัม
  • มีเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง และมีหน้าจอแสดงเวลาการทำงาน
Visitors: 39,833