เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด OXI-Q

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว รุ่น Oxi_Q


 

  • ใช้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย
  • วัดค่าออกซิเจน เป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
  • ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
  • สำหรับวัดค่าเด็กโต และผู้ใหญ่
Visitors: 92,721