หัวเกจ์แบบเขี้ยว (CGA870) รุ่น VST-AM2

หัวเกจ์แบบเขี้ยว (CGA870) รุ่น VST-AM2


- ทำจากวัสดุทองเหลืองอย่างดี

- ทนแรงดันได้ 3000 PSI

Visitors: 94,632