เครื่องดูดเสมหะ มีแบตเตอรี่ รุ่น H003-A

เครื่องดูดเสมหะ รุ่น H003-A


 

  • เป็นเครื่องดูดเสมหะ ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าบ้านและรถยนต์ พร้อมมีแบตเตอรี่ สำรองไฟฟ้า
  • เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง สามารถดูดของเหลวได้รวดเร็ว ถึง 18 ลิตรต่อนาที
  • สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุดที่ 600 มิลลิเมตรปรอท
  • ขณะทำงานมีเสียงประมาณ 65 เดซิเบล
  • สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที
Visitors: 94,575