เครื่องดูดเสมหะ รุ่น H003-C

เครื่องดูดเสมหะ รุ่น H003-C


 

  • เป็นเครื่องดูดเสมหะแบบ ใช้ไฟฟ้าบ้าน  AC 220V, 50Hz (oil free pump)
  • เป็นเครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง สามารถดูดของเหลวได้รวดเร็วถึง 18 ลิตรต่อนาที
  • สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุดที่ 600 มิลลิเมตรปรอท
  • ขณะทำงานมีเสียงประมาณ 65 เดซิเบล
  • สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที

เครื่องดูดเสมหะ suction unit | www.pollyhealthcare.com

Visitors: 94,632